INSCRIPCIONS IV CURSA DE LA LLUFA 2017


ATENCIÓ:

NOMÉS ACCEPTEM PAGAMENTS AMB TARJETA


INSCRIPCIÓ INDIVIDUAL

INSCRIPCIÓ CURSA 6,5 KM.

INSCRIPCIÓ FREEFIGHTERSKIDS


INSCRIPCIÓ PER GRUPS


Us informem que les dades personals que ens faciliteu, necessàries per a la inscripció, seran incorporades als fitxers dels patrocinadors i organitzadors de la cursa i als del gestor de la inscripció, aliè als organitzadors del que si desitgeu Sant Quirze Té Vida us pot facilitar el contacte, només amb la finalitat de gestionar administrativament la prova, enviar-vos informació vinculada i realitzar accions promocionals.

Així mateix ens autoritzeu a la cessió de les vostres dades al gestor de la inscripció, exclusivament per activitats relacionades amb la gestió administrativa interna de la prova, i no expresseu inconvenient a la publicació de resultats, cròniques, fotografies i filmacions a qualsevol medi de comunicació (diari, web, etc) únicament per a l'estricte divulgació esportiva de la prova.

L’acceptació per a que les dades siguin tractades o cedides en la forma prevista al paràgraf anterior, sempre tenen caràcter revocable, sens efectes retroactius, segons el disposat als articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE número 298, del 14 de desembre de 1999, podent exercir el vostre dret d'accés, rectificació i cancel·lació per correu electrònic a santquirzetevida@gmail.com.


Política de Venda i Devolucions: Sant Quirze Te vida com a organitzadora de la IV Cursa de la Llufa, es compromet a tornar els diners de la inscripció en cas de suspensió per causes alienes a la nostra voluntat (cancel·lació per autoritats pertinents, catàstrofes naturals , i / o causes de força major) .No es podrà tornar els diners de la inscripció per la no assistència i / o participació el dia de la cursa, independentment de la causa motivadora de l'absència.

Sant Quirze Te vida

CIF – J64382674

C/ Barcelona 75

08192 Sant Quirze del Vallés